دستگاه بسته بندی سلفونی و حبوبات
  • آوریل 21 2020
  • amertad

دستگاه بسته بندی سلفونی و حبوبات

دستگاه بسته بندی سلفونی بر حسب نوع سیستم توزین جهت بسته بندی انواع مواد گرانولی، پودری و ... در لفاف هایی از جنس های مختلف ...

ادامه مطلب